Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

21/01/2019

Các bạn thắc mắc : Muốn thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao thì cần những thủ tục gì? Sau đây Kế toán dịch vụ xin hướng dẫn bạn đọc các bước cần thiết để tiến hành làm thủ tục thanh lý tài sản cố định (TCSĐ) như sau:

Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản cố định.

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình đề thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản cố định theo các mẫu quy định.

Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản cố định:

Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp:

Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị bao gồm:

  • Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;
  • Kế toán trưởng, kế toán tài sản;
  • Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;
  • Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của thanh lý tài sản cố định;
  • Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thủ tục thanh lý tài sản cố định thanh lý:

Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:

  • Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán…).
  • Huỷ tài sản.

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị:

  • Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản…).
  • Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước. Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản cố định, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản quan trọng trong thủ tục thanh lý là sản cố định do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.