Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Quyết định 48 và 15 mẫu số sách kế toán trên Excel

22/01/2019

Trung tâm đào tạo kê toán xin chia sẻ mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo Quyết định 48 và Quyết định 15

Lưu ý: Đây là mẫu sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung, gồm đầy đủ các bảng biểu nên có thể áp dụng cho tất cả các loại hình loại doanh nghiệp như: TM, DV, SX, XNK, XD…

Từ BẢNG SƠ ĐỒ các bạn có thể link đi tất cả các sổ, danh mục, bảng biểu như:

 • Bảng nhập liệu
 • Các loại phiếu như: Phiếu thu, chi, nhập kho, xuất kho.
 • Danh mục tài khoản
 • Danh mục ngày tháng
 • Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 142 ).
 • Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 242 ).
 • Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.
 • Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.
 • Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.
 • Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.
 • Bảng kê Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa.
 • Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.
 • Sổ chi tiết hàng hóa.
 • Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).
 • Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).
 • Sổ nhật ký chung.
 • Sổ quỹ tiền mặt.
 • Sổ tiền gửi ngân hàng.
 • Sổ cái các tài khoản.
 • Sổ chi tiết tài khoản.
 • Bảng cân đối phát sịnh năm.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên đây là những kinh nghiệm của những Trung tâm đào tạo kế toán chia sẻ giúp bạn có thêm được nhiều kỹ năng mới xử lý thông tin nhanh chóng hơn.

Chúc bạn thành công!

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.