Privacy Policy

Chào mừng bạn đến với trang web trungtamdaotaoketoan.edu.vn! Chúng tôi rất biết ơn bạn đã tin dùng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi hoạt động.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ và các thông tin khác có liên quan khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi thông tin thông qua các biểu mẫu trên trang web.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào:

  • Cung cấp thông tin và nội dung chất lượng cao liên quan đến lĩnh vực kế toán và các khía cạnh cuộc sống chuyên sâu và đa dạng.
  • Trả lời các yêu cầu và câu hỏi mà bạn gửi đến chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi dựa trên thông tin phản hồi mà bạn cung cấp.
  • Gửi thông báo về các bài viết mới, sự kiện hoặc các thông tin quan trọng khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin khỏi việc truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng hoặc thay đổi không đáng kể.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày được công bố và có thể được cập nhật theo thời gian mà chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Cảm ơn bạn đã tin dùng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến an toàn và thú vị.