Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Một số về nghiệp vụ kế toán ngân hàng.

22/01/2019

Trung tâm đào toán kế toán xin chia sẻ một số nghiệp vụ về kế toán ngân hàng

Tiền tệ là thước đo hoạt động tài chính của ngân hàng, nó phản ánh những thông tin về kết quả hoạt động của ngân hàng, làm cơ sở cho những quyết sách liên quan tới quản lý và hoạt động của ngân hàng. Kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm đảm nhận ghi chép sổ sách, phân loại, tổng hợp và xử lý nghiệp vụ tại mỗi ngân hàng.

Nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Về cơ bản thì hệ thống kế toán ngân hàng tương tự như trong kế toán doanh nghiệp về nguyên tắc, nội dung và phương pháp hạch toán: nguyên tắc về cơ sở dồn tích, giá gốc, phù hợp, nhất quán..tuân thủ đúng như trong kế toán DN. Còn khi hạch toán cũng cần sử dụng Nợ – Có khi xác định nghiệp vụ PS, kết cấu tài khoản chữ T …

Luân chuyển chứng từ cũng được phân làm 2 loại là chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn, các bước luân chuyển giống như trong DN

Tổ chức bộ máy kế toán cũng theo 3 hình thức: phân tán, tập trung, vừa phân tán vừa tập trung.

Về hình thức áp dụng cũng bao gồm kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp theo 5 hình thức

Về hệ thống báo cáo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC.

Tuy nhiên, kế toán ngân hàng đã có sự khác biệt về số hiệu trong hệ thống TK so với hệ thống tài khoản của kế toán tài chính DN. Sự khác biệt này dẫn đến việc xác định kết quả kinh doanh của kế toán tài chính DN và kế toán ngân hàng cũng khác nhau, có thể thấy rõ trên sơ đồ kết quả kinh doanh của ngân hàng và DN khác.

Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng:

  • Kế toán ngân hàng phải ghi nhận, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng từ đó bảo vệ an toàn tài sản của bản thân ngân hàng cũng như toàn xã hội bảo quản ở ngân hàng
  • Kế toán ngân hàng phải phân loại nghiệp vụ, tổng hợp số liệu theo đúng phương pháp kế toán và theo những chỉ tiêu nhất định để từ đó có những quyết sách trong hoạt động kinh doanh và thực thi phát triển kinh tế vĩ mô
  • Kế toán ngân hàng phải giám sát quá trình sử dụng tài sản (vốn), từ đó tăng cường kĩ luật tài chính và cũng cố chế độ hạch toán kế toán của ngân hàng và nền kinh tế
  • Kế toán ngân hàng phải có trách nhiệm tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng ở từng đơn vị cũng như toàn hệ thống
  • Kế toán ngân hàng phải tổ chức giao dịch, phục vụ khách hàng một cách khoa học, văn minh, lịch sự

Đến với Trung tâm đào tạo kế toán bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên viên am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Với phương châm làm việc “Chính xác – Hoàn hảo – Chuyên nghiệp”, Trung tâm đào tạo kế toán tin tưởng rằng Quý khách hàng sẽ nhận được một dịch vụ tốt nhất.

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.