Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Hướng dẫn thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

23/01/2019

Trung tâm đào tạo kế toán xin chia sẻ với các bạn Hướng dẫn thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh, mời bạn tham khảo:

Bước 1: Làm hồ sơ gửi cơ quan thuế:

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 điều 11 thông tư 80/2012/TT-BTC:

a) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm”.

Các bạn chỉ cần phải làm mẫu 08-MST gửi cơ quan thuế quản lý

 • Nếu Doanh nghiệp bạn thuộc Cục thuế trực tiếp quản lý thì bạn chỉ cần gửi 01 bộ trực tiếp cho cục thuế quản lý
 • Nếu Doanh nghiệp bạn thuộc Chi cục thuế quản lý thì bạn phải lập thành 02 bộ, gửi đến cả Chi cục thuế nơi chuyển đi và Chi cục thuế Nơi chuyển đến

Lưu ý: Theo đúng hướng dẫn tại Thông tư, các bạn chỉ cần nộp mẫu 08-MST, nhưng các Chi cục thuế thường yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ bộ hồ sơ như sau: (3 bộ)

  1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính
  1. Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở
  1. Biên bản họp thay đổi địa chỉ trụ sở
  1. Tờ khai 08-MST
  1. Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ (có cơ quan thuế không yêu cầu)
  1. Giấy đăng ký kinh doanh bản sao
  1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi (Chọn phụ lục Mẫu 3.10 – Chuyển địa điểm. (Làm trên phần mềm HTKK

Bước 2: Nhận kết quả trả về của Cơ quan thuế: Mẫu 09-MST

Sau khi Cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của Doanh nghiệp, sẽ tiến hành chốt nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp, và trả về cho doanh nghiệp Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST

Lưu ý: Cơ quan thuế sẽ rà soát lại các tờ khai các bạn đã kê khai, và nghĩa vụ thuế. Nếu doanh nghiệp các bạn chưa nộp tờ khai, hoặc nộp chậm, hoặc chưa nộp tiền thuế thì sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ nhé.

Trên đây là những kinh nghiệm của những Trung tâm đào tạo kế toán chia sẻ giúp bạn có thêm được nhiều kỹ năng mới xử lý thông tin nhanh chóng hơn. Chúc bạn thành công!

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.