Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết các tài khoản trên Excel

21/01/2019

Trung tâm đào tạo kế toán xin chia sẻ cách lập sổ chi tiết các tài khoản trên Excel

Bước 1: Tạo DM mã TK tại cột “DM mã TK” (Bạn lấy về toán bộ DMTK):

= IF(DMTK!$A4=””;””;VLOOKVUP(DMTK!$A4;DMTK!$A$4:$B$160;1;0))

Bước 2: Đặt List tại ô tài khoản

Bước 3: Dùng VLOOKUP tìm tên tài khoản từ DMTK về.

Bước 4: Lập bảng báo cáo gồm 2 cột Tháng BC và Nối tháng và tài khoản báo cáo.

Bước 5: Tính số dư đầu kỳ (số liệu lấy từ CĐPS các tháng).

Tại cột số dư nợ, dòng số dư đầu kỳ:

=SUMIF(‘CDPS THANG’!$J$9:$J$600;$K4;’CDPS THANG’!$C$9:$C$600)

Tại cột số dư có, dòng số dư đầu kỳ:

=SUMIF(‘CDPS THANG’!$J$9:$J$600;$K4;’CDPS THANG’!$D$9:$D$600)

Bước 6: Đặt công thức cho các ô cột

Cột ngày tháng ghi sổ: =IF($D$5=’NHAP LIEU’!F11;’NHAP LIEU’!A11;””)

Trong đó:

$D$5: Ô tài khoản

Bạn đặt công thức tương tự cho các cột: Số hiệu, Ngày tháng chứng từ, Diễn giải, TK đối ứng, số tiền phát sinh Nợ/Có (2 cột dư nợ, dư có không phải làm).

  • Cột in sổ theo tháng: =IF(A14=””;””’;MONTH(A14))
  • Ô “Tháng … năm …”: dùng VLOOKUP
  • Ô “Hà Nội, ngày … tháng … năm …” phía dưới cùng của cửa sổ: dùng VLOOKUP
  • Dùng SUBTOTAL tính tổng phát sinh Nợ/Có.
  • Dùng MAX tính dư cuối kỳ (công thức đặt tại cột dư nợ, dư có dòng dư cuối kỳ) Dư nợ cuối kỳ = MAX(H12+F700-I12-G700;0)

Dư có cuối kỳ = MAX(I12+G700-H12 -F700;0)

Cách in:

  • Bôi đen, đặt lọc toán bộ dữ liệu
  • Chọn tài khoản cần in tại ô Tài khoản
  • Nhập số tháng cần in vào ô Tháng báo cáo
  • Lọc tháng cần xem, cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks
  • Căn chỉnh trang in => in

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.