Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Hướng dẫn cách lập bảng kê phiếu Nhập Xuất kho trên Excel

21/01/2019

Trung tâm đào tạo kế toán xin chia sẻ cách lập bảng kê phiếu Nhập Xuất kho trên Excel

1. Lập bảng kê phiếu Nhập kho**

a. Cách lập:

 • Cột số hiệu chứng từ = IF(LEFT(‘NHAPLIEU’!D11;2)=”PN”;’NHAPLIEU’!B11;””)

(Nếu bên trái ô D11 (Cột Thu/Chi/Nhập/Xuất) trên BNL có 2 ký tự là “PN” thì trả về ô B11 (Cột số hiệu chứng từ) trên BNL, không phải thì trả về khoảng trắng – khoảng trắng là 2 dấu ngoặc kép) Công thức trên làm tương tự các cột: Ngày tháng, Số phiếu nhập, Diễn giải, Mã hàng hóa, Số lượng nhập và thành tiền nhập (thành tiền nhập và cột số phát sinh Nợ trên BNL)

 • Cột tên hàng = IF($E9=””;””;VLOOKUP($E9;DMTK!$A$40:$C$50;2;0))
 • Cột đơn vị tính: công thức tương tự như cột tên hàng nhưng lấy về cột số 3
 • Cột đơn giá: = IF(H9=””;””;J9/H9) (H là cột số lượng, J là cột thành tiền)

Ban đầu bạn đặt công thức sẽ không ra số liệu mà là khoảng trắng, bạn copy công thức xuống các dòng còn lại là được (BNL bao nhiêu dòng thì Phiếu kê nhập tương ứng bấy nhiêu dòng)

 • Tại ô “Tháng….năm….”

= VLOOKUP($K8;’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15;2;0)

 • Tại ô “Hà Nội, ngày …. Tháng …năm” phía dưới cùng của bang kê PNK

= VLOOKUP($K8;’DM NGAY …THANG …’!$A$4:$C$15;3;0)

 • Tại dòng tổng cổng: dùng hàm SUBTOTAL

b. Cách in

 • Bôi đen và đặt lọc toàn bộ dữ liệu các tháng.
 • Nhập số tháng cần in tại ô K8 (phía dưới ô In sổ theo tháng).
 • Lọc tháng cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks.
 • Căn chỉnh trang in => (không in cột “In sổ theo tháng”).

2. Lập bảng kê phiếu Xuất kho

Các cột Số hiệu, Ngày tháng, Số phiếu xuất, Diễn giái, Mã hàng, Tên hàng, Đơn vị tính, Số lượng làm tương tự như Bảng kê phiếu nhập kho, chỉ khác điều kiện là “PX”

 • Cột đơn giá: Dùng hàm IF và VLOOKUP tìm đơn giá ở bảng Nhập Xuất Tồn kho của tháng tương ứng

= IF($E9=””;””;VLOOKUP(E9;NXT!$A$9:$J$16;8;0))

 • Cột thành tiền = Số lượng x Đơn giá = (H9=””;””;H9*I9)

Bảng này bạn chỉ cần kéo công thức tương ứng đến hết vùng dữ liệu của một tháng trên BNL. Bạn muốn làm cho tháng sau thì copy khung bảng xuống phía dưới để làm cho tháng sau

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.