Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Hướng dẫn cách kiểm tra sổ sách kế toán

23/01/2019

Chia sẻ cách kiểm tra sổ sách kế toán

Dựa vào Bảng Cân Đối số Phát Sinh hàng tháng để kiểm tra theo các bước sau

 1. Kiểm tra thuế GTGT đầu vào trên báo cáo thuế GTGT có đúng với số phát sinh bên nợ Tài khoản 133 trên sổ cái kế toán hay không?
 2. Kiểm tra thuế GTGT đầu ra trên báo cáo thuế GTGT có đúng với số phát sinh bên có Tài khoản 3331 trên sổ cái kế toán hay không?
 3. Kiểm tra số thuế GTGT còn được khấu trừ có khớp với số thuế GTGT ở Tài khoản 133 bên nợ (số dư cuối kỳ)
 4. Kiểm tra số thuế GTGT phải nộp có khớp với số thuế GTGT ở Tài khoản 3331 bên có (số dư cuối kỳ)
 5. Kiểm tra doanh thu Bán ra trên báo cáo thuế GTGT có khớp với tài khoản 511 trên sổ cái kế toán.
 6. Kiểm tra giá vốn hàng bán 632 trên sổ sách kế toán có đúng với tổng số phát sinh của các TK156;TK155 không (cột phát sinh trong kỳ)?
 7. Kiểm tra Chi phí quản lý doanh nghiệp TK642 trên sổ cái kế toán các hóa đơn có khớp với các hóa đơn đã báo cáo thuế hay không?
 8. Kiểm tra các khoản chi phí bán hàng có hóa đơn có đúng với những hóa đơn đã báo cáo thuế không?
 9. Kiểm tra chi phí trích khấu hao tài sản so với bảng trích khấu hao tài sản hàng tháng có khớp không? tài sản trích khấu hao có đúng theo quy định của Thông tư 203?
 10. Kiểm tra chi phí phân bổ trong tháng có khớp với bảng phân bổ chi phí ngăn hạn 142; dài hạn 242 hay không?
 11. Kiểm tra Doanh thu tài chính TK515 có khớp với tiền lãi ngân hàng, lãi cho vay, chênh lệch tỷ giá …. mà công ty có hay không?
 12. Kiểm tra chi phí tài chính TK635 trên sổ sách kế toán có khớp với các khoản lãi vay, chênh lệch tỷ giá…mà công ty vay không?
 13. Kiểm tra các khoản thu nhập bất thường TK711; Chi phí bất thường TK811 trên sổ cái kế toán có đúng hay không?
 14. Kiểm tra các khoản chi phí tiếp khách, quảng cáo, hoa hồng… co vượt quá 15% của tổng chi phí trong 3 năm đầu và quá 10% của tổng chi phí (Cty Thương Mại không tính chi phí giá vốn 632) từ năm thứ tư trở đi hay không?
 15. Kiểm tra lãi lỗ hàng tháng?
 • Lãi/Lỗ = Doanh thu (511)+Doanh thu tài chính (515)+Thu nhập khác(711)-Giá vốn hàng bán(632)-Chi phí bán hàng (641)-Chi phí quảng lý(642)-Chi phí tài chính(635)-Chi phí khác(811)
 • Số Lãi/lỗ này bạn có thể nắm trong tay để điều hành công ty một cách tốt nhất.

Đến với Trung tâm đào tạo kế toán bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên viên am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Với phương châm làm việc “Chính xác – Hoàn hảo – Chuyên nghiệp”, Trung tâm đào tạo kế toán tin tưởng rằng Quý khách hàng sẽ nhận được một dịch vụ tốt nhất.

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.