Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Hướng dẫn cách khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

22/01/2019

Trung tâm đào tạo kế toán xin chia sẻ với các bạn hướng dẫn cách khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Với mỗi một doanh nghiệp, đều phải kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý. Và sai sót trong quá trình kê khai là điều không thể tránh khỏi với những kế toán mới ra trường, kế toán chưa có nhiều năm kinh nghiệm.

Khi gặp phải sai sót, các bạn sẽ xử lý như thế nào? Rất nhiều kế toán thuế không hình dung ra được sẽ kê khai bổ sung như thế nào, và cũng có nhiều kế toán nghĩ rằng, kê khai sai sót là bị phạt.

Trường hợp 1: Phát hiện ra sai sót khi chưa hết hạn nộp tờ khai thuế

Khi các bạn đã nộp tờ khai, sau đó mới phát hiện ra tờ khai sai, nhưng vẫn trong thời hạn nộp tờ khai. Trường hợp này rất đơn giản, các bạn mở lại tờ khai thuế đó (cả tờ khai và phụ lục), tìm chỗ sai sửa lại hoặc bổ sung cho đúng và nộp lại bình thường, vì cơ quan thuế luôn nhận tờ khai trong hạn nộp là tờ khai cuối cùng.

Trường hợp 2: Phát hiện sai sót khi đã hết hạn nộp tờ khai thuế

Trong trường hợp 2 này, các bạn phân biệt ra thành 2 trường hợp nhỏ, đó là sai sót không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn, và sai sót làm ảnh hưởng tới số tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn.

Trường hợp 2.1:

Sai sót nằm ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT nhưng không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn
Các bạn có thể gặp phải những sai sót như: Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ngày tháng năm lập hóa đơn, tên người mua bán, mã số thuế người mua bán, mặt hàng, Doanh thu bán ra, mua vào….Những sai sót này không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn

Các bạn điều chỉnh lại tờ khai cho đúng theo các bước sau:

 • Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai thuế có thông tin sai
 • Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai bổ sung
 • Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tìm đến thông tin kê khai sai và sửa trực tiếp theo thông tin đúng.
 • Bước 4: Lưu kết quả đã sửa và tiến hành gửi lại tờ khai đã sửa cho Cơ quan thuế.

Hồ sơ gửi cơ quan thuế trong trường hợp này, bao gồm:

 • Văn bản giải trình ghi rõ sai sót
 • Tờ khai thuế đã được bổ sung điều chỉnh (01/GTGT)

Trường hợp 2.2:

Sai sót nằm ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT và làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ.

Các bạn có thể gặp phải các sai sót trong trường hợp này như

 • Kê khai thừa, hoặc thiếu hóa đơn đầu ra
 • Kê khai thừa hóa đơn đầu vào
 • Kê khai sai tiền thuế, thuế suất, doanh số bán chưa có thuế, giá trị HHDV mua vào chưa có thuế của hóa đơn đầu  vào, và đầu ra, quên không chuyển số dư còn được khấu trừ kỳ trước…

Sai sót trong trường hợp này, các bạn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo các bước sau:

 • Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin sai sót (Tháng, hoặc quý)
 • Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai bổ sung
 • Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tại Tờ khai điều chỉnh, các bạn sai ở chỉ tiêu nào sẽ điều chỉnh lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.
 • Bước 4: Click chọn Tổng hợp KHBS để dữ liệu tự động cập nhật lên tờ khai 01/KHBS.
 • Bước 5: Xem kết quả tổng hợp tại tờ khai 01/KHBS và xử lý theo từng trường hợp, cụ thể như sau:
  Kết quả tổng hợp tại tờ khai 01/KHBS, các bạn chỉ cần quan tâm đến Mã số chỉ tiêu 40 và 43. Tại cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai. Giả định chỉ tiêu 40 = A, và chỉ tiêu 43 = B.

Trường hợp này vì không làm thay đổi số thuế GTGT nên không phải làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS và không bị phạt trong trường hợp này.

Trường hợp 3:

B > 0 => Làm tăng số thuế VAT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung
Xử lý trong trường hợp này như sau:

 • Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
 • Số thuế VAT được khấu trừ thêm (Số B trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) kê khai vào chỉ tiêu 38: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế thời điểm bạn phát hiện ra sai sót. VD: 12/08/2014 bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 có sai sót và liên quan đến điều chỉnh vào 37 hoặc 38 thì bạn thực hiện các điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kỳ khai thuế tháng 7/2014 nếu chưa nộp tờ khai tháng 7 hoặc điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014).
 • Trường hợp này không phải nộp phạt

Trường hợp 4:

B < 0 => Làm giảm số thuế VAT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung nhưng vẫn còn được khấu trừ
Xử lý trong trường hợp này như sau:

 • Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
 • Số thuế VAT không được khấu trừ (Số B trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) kê khai vào chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.
 • Trường hợp này không phải nộp phạt

Trường hợp 5:

A > 0 và đồng thời B < 0 (bạn không còn được khấu trừ nữa mà phát sinh phải nộp thuế GTGT).
Xử lý trong trường hợp này như sau:

 • Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
 • Nộp số VAT phát sinh tăng tại chỉ tiêu 40 (số A)
 • Nộp tiền phạt chậm nộp
 • Số VAT không còn được khấu trừ (số B) bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

Trường hợp 6:

A < 0 và đồng thời B > 0 (bạn không phải nộp thuế nữa mà chuyển sang được khấu trừ thuế).
Xử lý trong trường hợp này như sau:

 • Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
 • Số VAT nộp thừa ở chỉ tiêu 40 (số A) được bù trừ vào số phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế.
 • Điều chỉnh Số VAT được được khấu trừ thêm (số B) vào chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

Lưu ý:

Kể từ ngày 01/01/2014, khi luật số 31/QH13 có hiệu lực, thì đối với hóa đơn đầu vào phát sinh từ ngày 01/01/2014 kê khai sót (quên chưa kê khai), sẽ được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện ra sai sót, không bị giới hạn thời gian kê khai, nhưng phải trước khi cơ quan thuế chưa có quyết định thanh – kiểm tra thuế tại công ty. (Không phải lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh)
Ví dụ: Học viện kế toán Việt Nam có hóa đơn đầu vào mua ngày 10/01/2014 quên chưa kê khai vào kỳ tính thuế tháng 01/2014. Ngày 12/08/2014, Học viện kế toán phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn đó vào kỳ kê khai thuế GTGT tháng 07/2014. (Nếu tờ khai thuế tháng 7 chưa nộp và được kê khai trực tiếp vào phụ lục mua vào của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 07/2014, không phải lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh)

KẾT LUẬN:

Đối với kê khai bổ sung, luôn thực hiện nguyên tắc: “SAI ĐÂU SỬA ĐÓ”

 • Sai ở tháng nào (quý nào) thì quay lại đúng tháng (quý) đó kê khai bổ sung (Nếu tháng đó trong phần mềm HTKK chưa có số liệu, các bạn sẽ phải nhập lại số liệu vào HTKK bằng cách, tìm lại bản gốc của kỳ sai sót => Mở HTKK => chọn thuế GTGT => chọn tháng sai sót => Tờ khai lần đầu (không chọn phụ lục) => nhập lại số liệu từ bản tờ khai gốc vào HTKK => ghi => đóng. Sau đó mới thực hiện được Khai bổ sung)
 • Sai ở chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng.
 • Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế VAT được khấu trừ (Số B tại giải trình khai bổ sung, điều chỉnh có số liệu) mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, hoặc 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế thời điểm bạn phát hiện ra sai sót).
 • Nhớ ghi cả phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS nữa nhé các bạn.

Trên đây là những kinh nghiệm của những Trung tâm đào tạo kế toán chia sẻ giúp bạn có thêm được nhiều kỹ năng mới xử lý thông tin nhanh chóng hơn. Chúc bạn thành công!

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.