Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Giới thiệu về kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

22/01/2019

Bạn đang học kế toán? Bạn mong muốn khi ra trường được làm trong một doanh nghiệp?

Trong bài viết này, Đào tạo kế toán thực hành sẽ giới thiệu cho bạn một khía cạnh nhỏ trong doanh nghiệp: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp

Là những khoản chi phí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng được cho bất kỳ hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.

Tài khoản sử dụng

TK 642: “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” dùng để tập hợp và kết chuyển các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí khác liên quan đến hoạt động chung của toàn doanh nghiệp.

TK 642 cuối kỳ không có số dư và được chi tiết thành các tiểu khoản:

  • TK 642.1: Chi phí nhân viên quản lý
  • TK 642.2: Chi phí vật liệu quản lý
  • TK 642.3: Chi phí đồ dùng văn phòng
  • TK 642.4: Chi phí khấu hao TSCĐ
  • TK 642.5: Thuế, phí và lệ phí
  • TK 642.6: Chi phí dự phòng
  • TK 642.7: Chi phí dịch vụ mua ngoài
  • TK 642.8: Chi phí bằng tiền khác

Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng đơn vị, có thể mở thêm một số tiểu khoản khác để theo dõi các nội dung, yếu tố chi phí thuộc quản lý doanh nghiệp.

Đào tạo kế toán mong rằng những chia sẻ nhỏ ở trên giúp được một phần trong công việc của bạn.

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.