Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Cách tính giá vốn hàng bán như thế nào là đúng?

21/01/2019

Muốn quản lý chặt chẽ và có cách tính giá vốn hàng bán đúng thì trước hết doanh nghiệp phải nắm vững được sự hình thành của giá vốn. Như vậy doanh nghiệp sẽ sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn của mình. Hãy cùng Trung tâm đào tạo kế toán HELIOS tìm hiểu về vấn đề này!

Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán được hiểu đơn giản là toàn bộ chi phí để tạo ra một sản phẩm. Giá vốn hàng bán liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Sự hình thành giá vốn hàng bán được phân biệt ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

 • Giá vốn của hàng hóa tại thời điểm mua hàng là số tiền thực tế phải trả cho người bán (còn gọi là trị giá mua thực tế)
 • Ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì giá mua thực tế là số tiền ghi trên hoá đơn không có thuế trừ đi các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại
 • Ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì giá mua thực tế là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế trừ đi các khoản giảm giá hàng bán,hàng bị trả lại (nếu có)
 • Trị giá vốn thực tế của hàng mua nhập kho là trị giá mua thực tế của hàng hoá nhập kho.
 • Trị giá vốn của hàng xuất kho là trị giá mua thực tế của hàng mua và chi phí mua phân bổ cho hàng hoá xuất kho

1.Xác định giá vốn hàng bán

Muốn kế toán giá vốn hàng bán cần xác định đúng đắn giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh là toàn bộ chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng, bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn hàng xuất kho để bán, bao gồm trị giá mua thực tế và chi phí thu mua của số hàng đã xuất kho.

Trị giá vốn hàng xuất kho để bán được tính bằng một trong những phương pháp sau:

a. Phương pháp giá thực tế đích danh

Theo phương pháp này hàng hoá nhập kho từng lô theo giá nào thì xuất kho theo giá đó không quan tâm đến thời gian nhập xuất phương pháp này phản ánh chính xác từng lô hàng xuất nhưng công việc rất phức tạp đòi hỏi thủ kho phải nắm được chi tiết từng lô hàng. Phương pháp này thường được áp dụng với hàng hoá có giá trị cao nhập theo lô và bảo quản riêng theo từng lô của mỗi lần nhập.

b. Phương pháp nhập trước, xuất trước:

Phương pháp này dựa trên giả định hàng hoá nào nhập kho trước thì xuất trước và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá mua thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ tính theo đơn giá mua thực tế nhập trước.

c. Phương pháp nhập sau- xuất trước

Phương pháp này dựa trên giả định là hàng nhập sau được xuất trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá mua thực tế hàng xuất kho tính theo đơn giá mua hàng nhập sau. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiên

d. Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền

Theo phương pháp này hàng hoá xuất kho chưa ghi sổ, cuối tháng căn cứ vào số tồn đầu kỳ và số nhập trong kỳ kế toán tính được giá bình quân cuả hàng hoá theo công thức:

Trị giá mua thực tế của hàng hoá xuất kho = số lượng hàng hoá xuất kho* đơn giá thực tế bình quân

e. Phương pháp giá hạch toán

Đối với các doanh nghiệp mua hàng hoá vật tư thường xuyên có sự biến động về giá cả, khối lượng chủng loại vật tư hàng hoá nhập, xuất kho nhiều thì có thế sử dụng giá hạch toán để tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho.Giá hạch toán là loại giá ổn định do doanh nghiệp xây dựng, giá này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài.Việc nhập xuất trước hết phải tính hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán cuả hàng luân chuyển trong kỳ.

Sau khi tính trị giá thực tế của hàng xuất trong kỳ

f. Cách tính giá vốn hàng bán thực tế theo phương pháp cân đối

Theo phương pháp này, trước hết tính trị giá thực tế của hàng còn lại cuối kỳ bằng cách lấy số lượng còn lại cuối kỳ nhân với đơn giá mua lần cuối cùng trong tháng.sau đó dùng công thức cân đối để tính trị giá mua thực tế của hàng xuất kho.

g. Phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ

Trị giá hàng xuất kho = số lượng hàng hoá xuất kho * đơn giá mua thực tế hàng tồn đầu kỳ

2. Tính giá vốn hàng bán

Sau khi tính được trị giá vốn của hàng xuất kho để bán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của số hàng đã bán kế toán tổng hợp lại để tính trị giá vốn hàng bán theo công thức:

3. Cách tính giá vốn hàng bán

a. Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trực tiếp:

 • Khi doanh nghiệp xuất kho sản phẩm hàng hoá để bán: Nợ 632 – giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho; Có 156,155
 • Hàng hoá được bán theo phương pháp giao tay ba: Nợ 632 – giá vốn hàng bán, Nợ 133 – thuế GTGT, Có 111, 112, 331…
 • Trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng hoá hoàn thành nhưng không nhập kho mà bán ngay, kế toán ghi: Nợ 632 – giá vốn hàng bán, Có 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Cuối kỳ, kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho đã bán vào bên nợ TK 911- xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi: Nợ 911 – xác định kết quả kinh doanh, Có 632 – giá vốn hàng bán

b. Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức gửi bán:

 • Đối với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: Căn cứ vào phiếu xuất kho gửi thành phẩm, hàng hoá đi bán hoặc gửi cho các đại lý nhờ bán hộ, kế toán ghi:
  • Nợ 157 – hàng gửi bán
  • Có 155 – thành phẩm
  • Có 156 – hàng hoá
 • Trường hợp doanh nghiệp mua hàng gửi đi bán ngay không nhập kho,kế toán ghi:
  • Nợ 157 – hàng gửi bán
  • Có 331 – phải trả cho người bán
 • Căn cứ vào giấy thông báo chấp nhận thanh toán hoặc chứng từ thanh toán của khách hàng, của cơ sở đại lý bán hộ và các chứng từ thanh toán khác, kế toán kết chuyển trị giá vốn của hàng đã bán sang bên nợ TK 632 – giá vốn hàng bán. Nợ 632 – giá vốn hàng bán, Có 157 – hàng gửi bán. Thành phẩm, hàng hoá đã gửi hoặc dịch vụ đã được thực hiện, khách hàng không chấp nhận, kế toán phản ánh nghiệp vụ nhập kho:
  • Nợ 155 – thành phẩm
  • Nợ 156 – hàng hoá
  • Có 157 – hàng gửi bán
 • Đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Đầu kỳ kết chuyển trị giá thành phẩm gửi đi bán cuối kỳ nhưng chưa chấp nhận thanh toán, kế toán ghi: - Nợ 632 – giá vốn hàng bán - Có 157 – hàng gửi đi bán. Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm gửi đi bán nhưng chưa xác định là bán, kế toán ghi: - Nợ 157 – hàng gửi đi bán - Có 632 – giá vốn hàng bán

Đến với Trung tâm đào tạo kế toán HELIOS bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên viên am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.