Trung tâm đào tạo kế toán

  Kinh nghiệm kế toán

  • Báo cáo tài chính là gì?

   Báo cáo tài chính là gì?

   19/01/2019
   Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh.
   Xem thêm →
  • Cách tính giá vốn hàng bán như thế nào là đúng?

   Cách tính giá vốn hàng bán như thế nào là đúng?

   21/01/2019
   Muốn quản lý chặt chẽ và có cách tính giá vốn hàng bán đúng thì trước hết doanh nghiệp phải nắm vững được sự hình thành của giá vốn
   Xem thêm →
  • Thủ tục thanh lý tài sản cố định

   Thủ tục thanh lý tài sản cố định

   21/01/2019
   Muốn thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao thì cần những thủ tục gì? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn.
   Xem thêm →
  • Tra cứu mã số thuế cá nhân online

   Tra cứu mã số thuế cá nhân online

   16/01/2019
   Nếu bạn đã đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa biết mã số của mình là gì, hoặc lâu ngày đã quên mã số thuế thì có thể dễ dàng tra cứu online theo số chứng minh thư nhân dân của bạn
   Xem thêm →
  • Nợ xấu ngân hàng được giấu như thế nào?

   Nợ xấu ngân hàng được giấu như thế nào?

   17/01/2019
   Nếu nhìn vào báo cáo tài chính của ngân hàng, tất cả người xem có thể dễ dàng nhận thấy được nợ xấu của ngân hàng là bao nhiêu trong phần thuyết minh của mục “Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng"
   Xem thêm →
  • Ý nghĩa của tiền lương trong doanh nghiệp

   Ý nghĩa của tiền lương trong doanh nghiệp

   17/01/2019
   Tiền lương là số tiền thù lao trả cho người lao động theo định kỳ, thường là hàng tháng. Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, người thuê lao động trả công cho người lao động (công nhân viên chức) theo số lượng và chất lượng lao động họ đã đóng góp.
   Xem thêm →
  • Kế toán vốn bằng tiền và vai trò đối với doanh nghiệp

   Kế toán vốn bằng tiền và vai trò đối với doanh nghiệp

   22/01/2019
   Kế toán tiền mặt hay còn gọi là kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán có vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kế toán
   Xem thêm →
  • Giải pháp tài chính tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô

   Giải pháp tài chính tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô

   22/01/2019
   Để đạt được kết quả thu, chi ngân sách nhà nước, Ngành Tài chính đã triển khai tích cực các giải pháp được nêu trong bài viết
   Xem thêm →
  • Mức lương của lao động Việt Nam

   Mức lương của lao động Việt Nam

   22/01/2019
   Tại Việt Nam, hệ thống lương tương đối phức tạp. Thực tế cho thấy, có sự khác biệt lớn giữa lương tối thiểu với lương cơ bản và thu nhập của người lao động. Trung tâm đào tạo kế toán sẽ cùng các bạn bàn luận về chủ để mức lương của lao động Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
   Xem thêm →
  • Bài tập và lời giải về tính thuế thu nhập cá nhân

   Bài tập và lời giải về tính thuế thu nhập cá nhân

   21/01/2019
   Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân và lời giải chi tiết theo đúng các Luật thuế TNCN năm 2014 mới nhất.
   Xem thêm →
  • Bảng cân đối kế toán và Ý nghĩa về kinh tế pháp lý

   Bảng cân đối kế toán và Ý nghĩa về kinh tế pháp lý

   21/01/2019
   Bảng cân đối kế toán chính là một báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo).
   Xem thêm →
  • Các chứng từ kế toán là gì?

   Các chứng từ kế toán là gì?

   19/01/2019
   Trong một doanh nghiệp, hàng ngày có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để ghi nhận cũng như phản ánh những nghiệp vụ đó, đồng thời là căn cứ giúp kế toán có thể kiểm tra lại quá trình kế toán trong kỳ, kế toán dùng các chứng từ kế toán.
   Xem thêm →
  © 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.