Quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm hưu trí là gì?

Bộ Tài chính ngày 20/8/2013 ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn về bảo hiểm hưu trí (BHHT) và quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó quy định: BHHT là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp (DN) bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.

 Bảo hiểm hưu trí

>> Bài viết liên quan: quy định về bảo hiểm thất nghiệp – Đào tạo kế toán

Như vậy, bảo hiểm hưu trí là một hình thức BHXH tự nguyện nhằm bổ sung cho chính sách BHXH bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và DN dưới hình thức tài khoản cá nhân.

Theo quy định của Thông tư, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bao hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

Đối với quyền lợi hưu trí định kỳ, DN bảo hiểm phải bảo đảm: quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm; DN bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí; tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro, DN bảo hiểm phải cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau: quyền lợi trợ cấp mai táng và quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, DN bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Nhận xét về nội dung của Thông tư trên, ông Phạm Gia Túc – Phó Chủ tịch  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – cho rằng, quy định cho phép thực hiện loại hình hưu trí tự nguyện bổ sung theo Thông tư 115 là một xu thế tất yếu trong xây dựng chính sách BHHT ở nước ta hiện nay, phù hợp với lợi ích của những người sử dụng lao động và người lao động. Đây cũng là cách khuyến khích người lao động tiết kiệm chi tiêu lúc trẻ để có mức sống cao hơn lúc già.

Trung tâm đào tạo kế toán đã trình bày về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí.

Chúc các bạn thành công!

>>Xem thêm:Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

                              Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

 

Dịch vụ kế toán

Đào tạo kế toán

Tin Mới Nhất

LIÊN KẾT

Quảng cáo ads